Liftdumprar

Vi har liftdumprar för alla typer av containrar och arbeten. Våra cotainrar är från 6 m3 till 14m3.