Våra Policys

Miljö

 
Gävle Alltransport eftersträvar att ha god kunskap inom miljöområdet, och att anpassa verksamheten till kundernas och samhällets krav på ekologisk uthållighet och minsta möjliga negativa miljöpåverkan.
 
Vi eftersträvar att i det dagliga arbetet minimera vår miljöpåverkan. Vi skall ständigt arbeta med förbättringar samt förebyggande åtgärder för att minska föroreningar. Ett viktigt område för att uppnå detta är valet av fordon och andra produktionshjälpmedel samt service- och underhållsprodukter och där skall vi när det är ekonomiskt rimligt välja det mest miljövänliga alternativet.
 
Avfall och restprodukter från verksamheten ska hanteras enligt författningskrav och riktlinjer i våra rutiner.
 
Företaget skall följa myndigheternas krav och lagstiftning inom miljöområdet. Företaget skall tillsammans med anlitad expertis ha en god kunskap om miljöfrågor, för att i så god tid som möjligt kunna möta framtida krav från myndigheter och nya lagar.
 

Alkolås - En kvalitetssäkring

Så gott som alla våra fordon har alkolås för att värna om säkerheten både på arbetsplatsen och i trafiken. Vårt mål är att inom kort ha alkolås på samtliga fordon.

Vi arbetar ständigt med att öka säkerheten för våra medarbetare och medtrafikanter där alkolås är en del i detta. 
 

Certifikat

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004